Velkommen

Her på hjemmesiden vår vil vi legge ut aktuell informasjon om oss.

Du kan også bruke denne siden for bestilling eller endring av legetimer. Se i spalten til høyre.

Om du ønsker, kan du bruke SMS ved bestilling av legetime eller resepter: se i spalten til høyre, eller under fanen bestillinger.

OBS:  IKKE BRUK SMS HVIS DET HASTER VELDIG, VI KLARER IKKE ALLTID Å SVARE MED EN GANG!

Ellers er du velkommen til å ta kontakt på telefon
32 85 87 10 om du ønsker.

I perioder med mye pågang, særlig tidlig på morgenen og på slutten av dagen kan det være noe kø på telefonen, prøv å ringe på et annet tidspunkt, eller bruk SMS.Viktig informasjon

25. september 2008 kl. 20:21

VED BEHOV FOR ØYEBLIKKELIG HJELP

Ved livstruende tilstander må du ringe alarmsentralen på 113.

Vi har ledige timer hver dag til tilstander som krever øyeblikkelig hjelp. Dette kan være infeksjoner, skader, akutt oppståtte smerter, behov for sykemelding, etc. Våre leger har hver sin ø-hjelp-dag i løpet av uken, slik at man vil ikke alltid kunne komme inn øhj til sin egen fastlege. Vi har imidlertid samme datajournal, slik at all informasjon samkjøres.

Etter kl. 15.30 kontakt Drammen legevakt tlf. 32 26 90 00.

25. september 2008 kl. 13:26

OM LEGETILBUDET VED SENTERET


Flere av fastlegene på legesenteret har ledig plass på sine lister - se nærmere under Ansatte, eller sjekk oppdaterte lister på Helfo:

https://tjenester.nav.no/minfastlege/innbygger/fastlegesokikkepalogget.do