Vaksiner

Info om årets influensavaksine: https://www.helsenorge.no/vaksinasjon/influensavaksine/

Oversikt over vaksiner du har fått:
https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner

Hvilke reisevaksiner som anbefales for reisemålet ditt, og hvordan du kan beskytte deg på reisen: https://www.fhi.no/sv/vaksine/reisevaksiner/

Lenker

Bytte fastlege:
https://helsenorge.no/behandlere/bytte-av-fastlege

Du som pasient må gi beskjed til det legekontoret du bytter i fra, at de må oversende din legejournal til ny fastlege. Dette skjer ikke automatisk.

Pasientreise:
https://helsenorge.no/rettigheter/pasientreiser

Felleskatalogen på nett:
https://www.felleskatalogen.no/medisin/

Fritt sykehusvalg:
https://tjenester.helsenorge.no/velg-behandlingssted

Folkehelseinstituttet:
https://www.fhi.no/

Fastlegen:
https://fastlegen.no/

Kortvarige søvnvansker – Selvhjelpskurs:
https://nhi.no/psykisk-helse/kognitiv-terapi/kortvarige-sovnvansker/kortvarige-sovnvansker-selvhjelpskurs/
En video på 7 minutter med mange gode råd og informasjon.

Nettressurser om søvn, angst, depresjon og livsmestring:
https://sites.google.com/view/psykofarmaka-i-telemark/nettressurser
Mye god informasjon og hjelp til selvhjelp.